Tallers Bassó

Nota legal

El lloc web i el domini tallersbasso.com corresponen a PERE BASSÓ JANOHER, amb CIF 78002284S i domicili al Afores s/n - Apdo Correos 176 - 17100 La Bisbal d’Empordà - tel. 972 641 659 - pere@tallersbasso.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a TALLERS  BASSO o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. TALLERS  BASSO presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. TALLERS  BASSO autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. TALLERS  BASSO es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.tallersbasso.com/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que TALLERS  BASSO actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això TALLERS  BASSO manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a TALLERS  BASSO fins a la contractació expressa d’una comanda.
TALLERS  BASSO es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
TALLERS  BASSO no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Tallers Bassó - Afores s/n - Apdo Correos 176 - 17100 La Bisbal d’Empordà - tel. 972 641 659 - pere@tallersbasso.com - Nota legal - Política de protecció dades - Política de cookies
Gestor web Comunicatek